Nasza idea


Nasz świat będzie taki, jakim zbudują go nasze dzieci. Dlatego naszą misją jest dawanie dzieciom piękna, wzbudzanie ich kreatywności i rozwijanie ciekawości świata. Wszystko to poprzez sztukę i kulturę, bo głęboko wierzymy w to, że obcowanie ze sztuką czyni ludzi lepszymi.

Dowodzą tego także badania naukowe. Wynika z nich, że dzięki udziałowi w działaniach artystycznych dzieci rozbudzają swoją wyobraźnię i kreatywność, rozwijają ciekawość poznawczą i zyskują bogate źródło wiedzy.

Wierzymy też, że wspólne przeżywanie sztuki zbliża rodziców z dziećmi. Nic nie daje takiej bliskości jak dzielona z kimś radość. Dlatego to, co robimy jest skierowane również do rodziców, dziadków i babć. Wiemy, że Sztuka nie zna pojęcia wieku.

Fundację Pozytywka tworzy zespół mający ogromne doświadczenie w kreowaniu wydarzeń artystycznych. Od 2017 roku tworzymy Festiwal Pozytywka, jedno z największych w Polsce wydarzeń sztuki i kultury dla dzieci. Przed nami duże wyzwania.

Rozpoczynamy realizację kolejnych projektów, dlatego Chcemy zaprosić Ciebie do ich wspólnego tworzenia. Do tworzenia nowego, dobrego świata dla naszych dzieci.

Jeżeli teraz damy im świat, w jaki wierzymy w Fundacji Pozytywka, młodzi ludzie zbudują przyszłość opartą na pięknych fundamentach.