Projekty

Side image

GOTOWA SZTUKA -SPOTKANIA MIEDZY POKOLENIAMI

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań ze znanymi bydgoskimi i toruńskimi artystami, którzy opowiedzą o swojej twórczości, zaprezentują ją, przeprowadzą warsztaty dla Seniorów z Klubu Seniora Senior + oraz opiekunów i dzieci-podopiecznych Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Uczestnikami zadania będą też uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bydgoszczy, którzy zaprezentują swoje możliwości muzyczne. Całość zadania będziemy realizować we współpracy z Klubem Senior + i Dzialem Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera. Bardzo ważnym elementem spotkań będzie wspólne przygotowanie tematycznego posiłku, który stanie się osią tak wytworzonej wspólnoty. Seniorzy i dzieci-uczestnicy wydarzeń będą mogli też zwiedzić wystawy stałe prezentowane w Młynach Rothera.  Nasze działanie będzie też przy okazji promować pieczę zastępczą dla dzieci i młodzież w trudnej sytuacji rodzinnej. Spotkania „Gotowa Sztuka-Między Pokoleniami” mają połączyć krzewienie wiedzy o sztuce i kulturze, zachęcenie do uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych, działania międzypokoleniowe, które zbliżają do siebie uczestników w różnym wieku oraz promowanie dziedzictwa kulinarnego Województwa Kujawsko Pomorskiego m.in. gęsiny.

Side image

Film podsumowujący projekt

Gotowa Sztuka
Side image

WSPÓŁPRACA