Projekty

Side image

Konferencja naukowa pt. "Edukacja, ciało, pismo" 2022

Side image

Relacja z konferencji

Edukacja Ciało Pismo 2022/1
Side image

Relacja z konferencji

Edukacja Ciało Pismo 2022/2

Fundacja Kultury Pozytywka we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w  konferencji i debatach:

Edukacja, ciało, pismo

Bydgoszcz, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera (wstęp wolny na wszystkie wydarzenia)

W dniach 14-17 grudnia 2022 r. w zabytkowych Młynach Rothera w Bydgoszczy, w ramach 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pozytywka, którego główne wydarzenia artystyczne miały miejsce pod koniec sierpnia tego roku, odbędą się debaty, warsztaty, odczyty, pokazy pracy z udziałem specjalistów i młodzieży.  Debaty odbywają się na żywo w formie nieskrępowanego dialogu różnych środowisk związanych z szeroko rozumianą edukacją, w tym również samej młodzieży. Ze względu na formę dialogu, która wymaga zaprezentowania własnego stanowiska, a nie np. prezentacji któregoś z historycznych kierunków lub systemów edukacyjnych, do udziału w konferencji zaproszeni są eksperci orientujący się w najnowszych trendach edukacyjnych na świecie, reprezentujący różne – w dużej mierze własne – podejścia do kwestii edukacji; są to osoby cieszące się autorytetem w dziedzinie pedagogiki, filozofii, sztuki i polityki oraz mogące powoływać się na własne doświadczenia i badania w danym temacie. Ze względu na to, że debaty odbywają się w ramach festiwalu artystycznego skierowanego do dzieci i młodzieży, mają ona charakter otwarty i są adresowane do wszystkich zainteresowanych edukacją – nie tylko osób ze środowiska akademickiego. Chodzi o taki typ wspólnego uprawiania nauki, który nie izoluje się od swojego „przedmiotu” i nie rozpatruje go z góry, lecz prowadzi „badania uczestniczące” w dialogu z nim.

Oprócz wspomnianych debat w gronie specjalistów w tym roku odbędą się dwie debaty oxfordzkie organizowane przez młodzież z bydgoskich liceów.

Obszarem zainteresowań uczestników konferencji nie jest zawartość programów edukacyjnych, ale raczej przyczyny i uwarunkowania edukacji europejskiej (dawnej i obecnej) w odniesieniu do zagadnienia doświadczenia cielesności jej uczestników i panującej formy uczenia (się) poprzez pisanie i czytanie. Zgodnie ze znaną tezą M. McLuhana, że „sposób przekazu sam jest przekazem”, to, w jaki sposób i jakimi materialnymi nośnikami informacji prowadzi się proces edukacyjny, ma wpływ na jego zarówno zamierzony, jak i „podskórny” efekt. Europejska edukacja ściśle związana jest z tzw. alfabetyzacją. Długotrwałe korzystanie z medium pisma kreuje pewną – pożądaną – postawę umysłu, ale też wpływa w zasadniczy sposób na ciało uczestników edukacji, jego sprawność, nawyki, wrażliwość sensoryczną i kinetyczną, jego rozumienie przestrzeni i czasu, oraz relację z cielesnością innych ludzi i bytów pozaludzkich. Decyduje o samo rozumieniu człowieka jako osoby „z krwi i kości”. Ukształtowane w ten sposób pod wpływem edukacji ciało oddziaływa ze swej strony na stany i przekonania mentalne oraz przyszłe postawy życiowe. Oczywiście, istnieją bezsprzecznie pozytywne skutki takiej formy edukacji (poprzez czytanie i pisanie) potwierdzone badaniami PISA. Ale edukacja poprzez pismo nie jest całkowicie niewinna, zarówno w wymiarze mentalnym, jak i somatycznym. Uczenie się prawdy o świecie niemal tylko i wyłącznie na drodze obcowania z medium tekstu ma zasadniczy wpływ na jej rozumienie. Pismo samo w sobie charakteryzuje się pewnymi cechami, które w zasadniczy sposób odróżniają je od innych mediów (np. obrazu, dźwięku, ruchu) i które wymuszają zarówno pewną aktywność umysłową, jak i postawę ciała. Dlatego wpływ pisma na kształtowanie się człowieka dotyczy zarówno jego „duszy”, jak i „ciała”, ale także, szerzej, jego życia społecznego, kulturalnego, politycznego, religijnego etc.

Współorganizacja

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (PAN), Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,

Dofinansowano ze środków:

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Bydgoszcz, 

Partnerzy

Młyny Rothera w Bydgoszczy,

I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

 

Zadanie współfinasowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  w ramach projektu Doskonała Nauka

Side image

PROGRAM KONFERENCJI I DEBAT

(wstęp wolny na wszystkie wydarzenia)

 

Środa 14.12.2022, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10

16.00 – Otwarcie Konferencji

Aneta Pytlak  (Prezeska Fundacji Kultury Pozytywka)

dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

 

16.15 – dr Jarosław Spychała (Collegium Civitas, Warszawa), Platoński »obraz jaskini« jako paradygmat dydaktyki filozoficznej

17.15 – projekcja filmu Fedon, realizacja: uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Perpetuum Mobile

17.30 – Antoni Torzewski (Uniwersytet Szczeciński), Alternatywne metody uczenia filozofii w szkole podstawowej 

17.45 – 18.45 – dyskusja: Myśleć inaczej niż pisać. O możliwościach uczenia (się) filozofii

Uczestniczą:

dr Jarosław Spychała (Collegium Civitas Warszawa), dr hab. Wojciech Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Antoni Torzewski (Uniwersytet Szczeciński), dr Filip Stawski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Prowadzący: dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

 

Czwartek 15.12.2022, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10

15.00-17.00, młodzież bydgoskich liceów, I debata oksfordzka.

Teza: Można osiągnąć mądrość bez znajomości pisma

Przygotowanie: Aleksander Gotowicz (I LO w Bydgoszczy)

17.00 – Michał Gacka, (założyciel Szkoły Muzycznej w Nakle n. Notecią, muzyk, chórmistrz) -(Body percussion – rytm jest w nas – warsztaty

17.45 – Jolanta Gawryłkiewicz (Fundacja Kreatywnej Edukacji), Edukacja muzyką i ciałem pisana. Rozmowa aktywizującą również ciało

 

Piątek 16.12.2022, I LO w Bydgoszczy, ul. Plac Wolności 9  oraz  Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy,

ul. Mennica 10

 

godz. 15.00, I LO w Bydgoszczy ul. Plac Wolności 9

Młodzież bydgoskich liceów

II debata oxfordzka. Teza: W procesie edukacji umysł jest ważniejszy niż ciało

Przygotowanie: Aleksander Gotowicz (I LO w Bydgoszczy)

 

godz. 17.30, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, ul. Mennica 10

Przywitanie gości:

Zbigniew Ostrowski (Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Iwona Waszkiewicz (Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy)

Sławomir Czarnecki (Dyrektor Parku Kultury Młyny Rothera)

 

18.00, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, ul. Mennica 10

 

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński), Do szkoły chodzi mózg i co z tego wynika

 

19.00, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, ul. Mennica 10

I Debata: Edukacja i ciało

Uczestniczą:

dr hab.  Iwona Chmura-Rutkowska

dr hab. Michał Klichowski (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu),

prof. dr hab. Piotr Błajet (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Alicja Morawska-Rubczak (Art. Fraction Foundation, Poznań)

 

Prowadzący: dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

 

Sobota 17.12.2022, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10

 

9.30 – dr hab. Monika Jaworska-Witkowska (Akademia Pomorska w Słupsku)

Sztuka i ciało: arteterapeutyczne światy po sąsiedzku

10.15 – dr Witold Wachowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Myślenie za  pomocą rąk, oczu i rzeczy

 

11.00 -11.30 przerwa

 

11.30 – dr Ilona Iłowiecka-Tańska (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)

 Ciało – ruch – eksponat

12.15 – dr Michał Paluch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Przestrzeń dotyku – kiedy odbiera nam mowę… – warsztat

12.15 – dr hab. Małgorzata Przanowska (Uniwersytet Warszawski) – Cielesność słuchania – warsztat

 

13.00 – 15.00 – przerwa

 

15.00dr hab. Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

(W)strząśnięci – to nie jest edukacja dla kruchych ludzi

15.45 – dr hab. Wiesław Bartkowski (Uniwersytet Warszawski), Materia kodu – manifest

 

16.30 -17.00  – przerwa

 

17.00 – dr hab. Marta Rakoczy (Uniwersytet Warszawski), Pisanie/czytanie empatyczne a współczesna nauka piśmienności

17.45. – prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański), Mowa, pismo, obraz – intermedialność jako krytyka

 

18.30 – Wiktor Wiktorczyk (Teatr Klinika Lalek Wrocław) i Aneta Pytlak ( Fundacja Kultury Pozytywka Bydgoszcz), Zabawa dzieci w teatrpokaz pracy

 

19.15 – II Debata: Edukacja i pismo

Uczestniczą:

 

dr hab. Małgorzata Przanowska (Uniwersytet Warszawski),

prof. dr hab. Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku),

prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

dr hab. Michał Federowicz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),

dr Łukasz Kosiński (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)

Arleta Szatkowska (III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy)

 

Prowadzący: dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

 

20.30 – Zakończenie Konferencji

Aneta Pytlak (Prezeska Fundacji Kultury Pozytywka)

dr hab. Daniel R. Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA BYDGOSZCZY

Loga
Loga
Side image

WYDARZENIE ARCHIWALNE

Side image

Relacja z Debat Horyzonty Edukacji 2021

Horyzonty Edukacji 2021
Side image

Debaty "Horyzonty Edukacji" 2021

Od wielu lat edukacja dzieci i młodzieży jest w Polsce gorącym tematem. Można by powiedzieć, że przysłowiowym „gorącym kartoflem”, którego nikt nie chce trzymać w dłoni. Dlatego przerzucany jest z ręki do ręki. My chcemy powiedzieć „Stop! Sprawdzam” i zainicjować dyskusję, co trzeba w tym systemie zmienić, a co pozostawić, aby Polska zaczęła nadążać za pędzącym naprzód światem. Bo chodzi o to, żeby nasze dzieci były za pan brat z rozpędzoną rzeczywistością zmian technologicznych i ekologicznych. Żeby znały te tematy ze szkoły i w szkole uczyły się ich rozwiązywania. Dlatego podejmujemy wyzwanie. 

 

Debaty „Horyzonty Edukacji”

W ostatnich dniach września w Bydgoszczy Fundacja Kultury Pozytywka organizuje debaty dotyczące szeroko rozumianej edukacji m.in. dzieci i młodzieży, w tym również edukacji artystycznej.

Festiwal „Pozytywka” jest wydarzeniem, w centrum którego stoi dziecko i jego pełen fantazji oraz magii świat. Dziecko jest ruchem, drogą i przemianą. Jest istotą, którą my –  dorośli – staramy się ukształtować i przygotować do życia w świecie, do którego nie mamy teraz dostępu. Temu właśnie służy proces edukacji, który z założenia jest skierowany w stronę przyszłości. Ale dziecko jest też rodzicem dorosłego i tajemniczą zapowiedzią tego, co ma dopiero nadejść. Dlatego tak ważne jest, aby ów rodzic, zanim sam kiedyś, być może, stanie się rodzicem w podstawowym tego słowa znaczeniu, był człowiekiem jak najbardziej świadomym, szczęśliwym i wykorzystującym wszystkie ludzkie możliwości. Chociaż edukacja kojarzy się głównie ze szkołą, jej codziennym praktykami i jest przedmiotem badań różnych dyscyplin humanistycznych, to dotyczy ona każdego aspektu naszej rzeczywistości. Stały namysł nad nią jest niezbędny, aby modyfikacje sposobów i celów kształtowania nie tylko młodych ludzi odbywały się równolegle do zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, ale miały na uwadze również to, co może wydarzyć się jutro.

Wyjątkową okazją do refleksji na temat edukacji, zwłaszcza edukacji kulturalnej, będzie cykl spotkań zorganizowanych w ramach Festiwalu „Pozytywka” i noszących wspólną nazwę „Horyzonty Edukacji”. Przy współpracy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk udało się zaprosić do debaty osoby reprezentujące różne kierunki badań oraz praktyków, którzy na co dzień związani są z edukacją. To osoby, których dotychczasowa działalność naukowa, organizacyjna, polityczna, publicystyczna, edukacyjna, kulturalna uchyliła przed nami wszystkimi drzwi do innego, bardziej mądrego, dobrego i sprawiedliwego świata.

Naszym celem nie jest namysł nad programem czy systemem edukacji w sensie administracyjnym. Chcemy inspirować do zmian w rozumieniu celów i zmian w edukacji w kontekście dynamicznych i niepokojących przeobrażeń współczesnego świata. Chcemy też, aby debaty były okazją do namysłu, bez którego rozwiązywanie bieżących problemów ma zawsze charakter prowizoryczny i nie prowadzi do uporania się z dylematami przekraczającymi “techniczne” rozstrzygnięcia. Wiemy już dziś, że duża część tych  problemów generuje nieodwracalne skutki zagrażające podstawom naszego istnienia w wymiarze  biologicznym i cywilizacyjnym. Bez stawiania trudnych pytań w duchu dialogu i rzeczowej rozmowy nie mamy szans na zmianę rzeczywistości, tak aby stała się bezpiecznym, przyjaznym i otwartym domem nie tylko dla nas, ludzi, i dla pozostałych istnień obecnie zamieszkujących naszą planetę, ale również dla tych, których czas powinien dopiero nadejść.

Chcemy, aby Debaty były czymś więcej niż spotkaniem teoretyków. Planujemy swobodną dyskusję i wymianę poglądów, dotyczącą także formy spotkania.

Zaprosiliśmy do współpracy wybitne osobowościami nauki związane m.in. z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Warszawskim, Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN, WSPS Warszawa, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zaprosiliśmy również do dialogu wybitne osobowości działające na styku kultury i edukacji dla młodzieży:

Iwonę Waszkiewicz – Wiceprezydenta Miasta,  Dorotę Buchwald z Instytutu Teatralnego w Warszawie, Łukasza Kosińskiego dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Sławomira Czarneckiego Dyrektora Parku Kultury// Młyny Rothera w Bydgoszczy.

– – –

Partnerami realizacji debat będą: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Województwo Kujawsko Pomorskie, Miasto Bydgoszcz, , Bydgosta Sp. z.o.o, Grupa Moderator, Business Network International (BNI), Social Trust, Valores Veri, URW Kamil Kitowski, BluStreamTV, Młyny Rothera/Młyny w Budowie, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli

Organizator: Fundacja Kultury Pozytywka

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny (limitowana ilość miejsc)-  obowiązują zapisy: pozytywka.festiwal@gmail.com

Całość debat będzie transmitowana online na platformie YouTube i na profilach społecznościowych fundacji.

Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie 
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Loga
Loga
Loga
Loga
Loga
Loga

Stałymi partnerami realizacji wszystkich wydarzeń fundacji w 2023 roku zostały marki:

PointArt, Geopart Sp. zoo, Work Partner ServiceMielcarek EventKultowa Kuchniaracjonalnymarketing.pl

                   (najedź kursorem na nazwę firmy, aby przejść do poszczególnych stron naszych partnerów)