Projekty

Side image

FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Loga

Tytuł projektu: Ekspansja Fundacji Pozytywka na rynki zagraniczne dzięki udziałowi w targach i usługom doradczym

W czerwcu 2020r. rozpoczęliśmy projekt realizowany dzięki umowie w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020. FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksportowego Fundacji Kultury Pozytywka

Dofinansowanie projektu z UE: 409.368,50 zł.

Fundacja Kultury Pozytywka przygotowała projekt, który ma na celu wejście z oferowanymi przez nas usługami na rynki zagraniczne. Poza działalnością statutową, Fundacja prowadzi także działalność gospodarczą w zakresie usług promocyjno-reklamowych. Specjalizujemy się w promocji poprzez kulturę oferując swoim klientom szerokie spektrum możliwości rozwoju w obszarze CSR (od ang. corporate social responsibility).

To jeden z najbardziej rozwojowych trendów budowania pozytywnego wizerunku firmy, marki bądź organizacji. CSR oparty jest na koncepcji, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Naukowa definicja CSR stworzona przez ekonomistów podkreśla, że “zarządzanie strategiczne poprzez standardy CSR pomaga organizacji zwiększyć wydajność i wiarygodność przedsiębiorstwa w tym zakresie”.

Stworzenie i wdrażanie strategii CSR przy pomocy takich partnerów jak Fundacja Pozytywka, pomaga także w*:

Fundacja Pozytywka oferuje współtworzenie polityki CSR firmy, przedsiębiorstwa lub marki, w sferze projektów produkowanych przez Fundację. Projekty te są skoncentrowane na promocji partnera poprzez wspieranie kultury i projektów dedykowanych dzieciom.

Fundacja w ramach projektu unijnego, Fundacja będzie realizowała zadanie, polegające na wejściu ze swoją ofertą na rynki zagraniczne. Dokonamy tego w oparciu o, pozyskane w ostatnich latach, kontakty z zagranicznymi organizacjami i artystami. Kierunkami naszej ekspansji są w szczególności: USA, Japonia i wybrane kraje Europy Wschodniej (Rumunia, Serbia).

Promocja na tych rynkach pozwoli połączyć rozwój imprez organizowanych przez Fundację z pozyskaniem zagranicznych klientów, którzy chcieliby się promować poprzez wsparcie imprez kulturalnych.

– – –
* Ricky W. Griffin: “Podstawy zarządzania organizacjami”. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996; Łukasz Makuch: “Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, 2011