Projekty

Side image

NASZA WIEŚ DZIAŁA 2022/23/24

„Nasza wieś działa” to interdyscyplinarne działania aktywizujące skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych – mieszkańców wsi Nowe Dąbie, położonej w regionie Pałuki, w Województwie Kujawsko Pomorskim oraz sąsiadujących z nią sołectw m.in. Jeżewice , Jeżewo, Jakubowo, Oporowo, Rzywno i.in.
Fundacja posiada tu swój oddział od 2020 r., a nieformalnie od 2017 roku prowadzi rozmowy z okolicznymi mieszkańcami na temat ich sytuacji, oczekiwań, a także  problemów z aktywizacją społeczną. W 2021 i 2022 roku z sukcesem przeprowadzimy projekt ’Wieś Pełna Kultury’, a pozytywny odzew od mieszkańców stał się dla nas inspiracją do dalszego działania.
Pragniemy wykorzystać potencjał oraz zaangażowanie mieszkańców tej liczącej ok. 700 mieszkańców wsi, aby wspólnie stworzyć z niej „Pałuckie Centrum Aktywizacji Społecznej” i doskonałe miejsce do życia dla całych rodzin, organizujące wartościowe wydarzenia skupiające okolicznych mieszkańców z całej gminy, a także powiatu.
Kluczową kwestią w naszym projekcie jest oddolność działań. Związek naszej fundacji z Nowym Dąbiem rozpoczął się, kiedy stworzyliśmy tutaj  sieć kontaktów, której podstawę stanowią kombinacja doświadczenia społecznego fundacji i energii oraz inicjatyw mieszkańców.  Projekt jest odpowiedzią na wielokrotnie artykułowane zapotrzebowanie na działania, które dawałyby impuls do realizacji oczekiwań mieszkańców w sferze zagospodarowania wolnego czasu. Czujemy, że istnieje wyraźna oddolna potrzeba zaangażowania się i działania.
Głównym naszym celem jest podniesienie aktywności społecznej oraz twórcze zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, poprzez zajęcia realnie wpływające na poczucie sprawczości uczestników projektu.

PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA

2021 – 2030

Side image

WIĘCEJ NA FB INSTAGRAMIE I FB

NASZA WIEŚ DZIAŁA FACEBOOK
Side image NASZA WIEŚ DZIAŁA INSTAGRAM
Side image NASZA WIEŚ DZIAŁA YOU TUBE
Side image

Święto Szkoły, Piknik Charytatywny, Święto Ziemniaka 2023

Side image

Cykl Młoda Mama Wychodzi z Domu - Lato/Jesień 2023

Background Background
Side image

Wspaniałe półkolonie letnie 2023 - zobaczcie co tam się działo.

Background Background
Side image

Piknik rodzinny w Kole Łowieckim Szarak w Rzywnie -2023

Background Background
Side image

Kobiece spotkanie w Jeżewicach 2023 - warsztat masażu, warsztat o odżywianiu, koncert

Background Background
Side image

Zimowisko 2023

Background Background
Side image

SPOTKANIA, WARSZTATY, SZKOLENIA

Side image

Szkolenie, planowanie, zajęcia - styczeń 2023

Pierwsze spotkania z mieszkańcami kilku sołectw odbyliśmy już w styczniu 2023. Ich efektem były zmiany w kierunkach realizacji naszych działań. Stawiamy w tym roku na więcej sportu dla dzieci nasze szkoły, więcej zajęć dla kobiet, więcej działań promujących zdrowy styl życia

Zaczęliśmy od działania z przytupem czyli zimowymi półkoloniami w Jeżewicach. Zobaczcie co się tam działo

Background Background

W naszym projekcie spotkania motywacyjne i inne prowadzi Joanna Ritter – coach i trener

 

Side image

Polecamy

Joanna Ritter
Side image

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ I SZKOLEŃ 2022

Background Background
Side image

ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW, SPOTKAŃ I WYCIECZKI DO WIOSKI TEMATYCZNEJ JANIA GÓRA

Background Background
Side image

DZIEŃ DLA ZDROWIA 2022

Side image

Filmowe podsumowanie 2022

Nasza Wieś Działa 2022 - film

Ewaluacja 2022

I. Podsumowanie słabych i mocnych stron:

1. Mocne strony: doskonały kontakt z partnerami, świetna współpraca ze szkołą, zaangażowanie mieszkańców i Rady rodziców, duża ilość odbiorców łącznie, przychylność władz gminy, bardzo duże zainteresowanie działaniami skierowanymi do dzieci i całych rodzin, ogromne zainteresowanie wyjazdami poza nasza miejscowość, skuteczność reklamy w mediach społecznościowych co przekładało się na dotarcie do dużej ilości odbiorców, skuteczność reklamy pocztą pantoflową i plakatowania najważniejszych miejsc we wsiach i na przystankach autobusowych.
2. Słabe strony: niewielkie zainteresowanie spotkaniami tylko dla dorosłych np. z ciekawymi ludźmi, nikłe zainteresowanie mediów tradycyjnych wydarzeniami np. warsztatami,

II. Ewaluacja.
1. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród mieszkańców wsi:
Ankiety dały jasną odpowiedź – 100 % ankietowanych opowiedziało się za kontynuacją projektu, zdecydowana większość ankietowanych skłania ku zwiększeniu działań sportowych zwłaszcza dla dzieci oraz warsztatów, ok. 60 % ankietowanych deklaruje chęć udzielania wsparcia w zakresie wolontariatu, a 20% deklaruje współpracę w formie przygotowywania planu działań na kolejne lata.

III. Badanie za pomocą narzędzi facebook
1. zasięgi internetowe w mediach społecznościowych – ok. 70 000 odbiorców ( FB i Instagram)
2. ilość reakcji pod postami dotyczącymi projektu – średnia ok. 10 włączając w to posty forwardowne na inne profile fundacji
3. zwiększenia ilości polubień strony w mediach społecznościowych – od 0 do 107/ 170 obserwujących
4. średnia liczba komentarzy – 2

IV. Spotkanie ewaluacyjne.

1. Wydarzenia artystyczne, warsztaty, spotkania – można powiedzieć, że we wsi dotąd nie było żadnej oferty warsztatowej czy realizacji wydarzeń, więc nasz projekt zdecydowanie wpłynął na powiększenie takiej oferty. Zdecydowanie wyrażono chęć zacieśnienia współpracy ze szkoła podstawową ponieważ jest ośrodek społeczny, który jako jedyny oprócz naszej fundacji, jest inicjatorem działań dla lokalnego społeczeństwa. Kilka podmiotów zadeklarowało chęć do współpracy przy kolejnych działaniach. Beneficjenci zdecydowanie opowiadają się za realizacja i współpraca przy kolejnych edycjach projektu oraz chęć zaangażowania w wolontariat.

2. Ewaluacja – szkoleniowiec i osoby które prowadziły spotkania z mieszkańcami byli wszechstronnie przygotowani do swoich funkcji, dzięki czemu przygotowywanie wszelkich planów działania nie nastręczało jakichkolwiek trudności. Oczywiście realizacja całego projektu ma głęboki wpływ na całą gminę. Oprócz tego że środowisko naszej wsi (to bardziej aktywne), potwierdza znaczenie naszego projektu poprzez swoja obecność i zaangażowanie, to zmienimy również postrzeganie takich aktywności w całej gminie. W wielu przypadkach obserwujemy naśladowanie naszych pomysłów przez inne podmioty. Oferta wszelkich działań w naszej wsi wzrosła od niemalże 0 do 30 wydarzeń. Jak w każdym przypadku naszej działnosci staramy się aby to co robimy w sferze kultury czy aktywności społecznej było na możliwie wysokim poziomie, staramy się nie schlebiać niekiedy bardzo niskim oczekiwaniom. Każde kolejne spotkanie z mieszkańcami czy liderami czy wolontariuszami przynosiło nam garść nowych informacji i oczekiwań, które w miarę możliwości staraliśmy się wdrażać lub planować ich wdrożenie w kolejnych latach realizacji zadania.

3. Ewaluacja – wdrożenie strategii – przyjęcie długofalowej strategii działania ze względu na pierwszy rok projektu było niemożliwe z racji na niewielką ilość czasu na realizację. Natomiast zebraliśmy dane i informacje od społeczności lokalnej, poparte naszymi doświadczeniami realizacyjnymi, gdzie jednym z najważniejszych wniosków jest głębsze ukierunkowanie naszych działań na środowiska rodzin związanych w naturalnej konsekwencji ze Szkołą Podstawową, która urasta do absolutnego instytucjonalnego lidera naszej wsi.

4. Ewaluacja – komunikacja nie stanowi żadnego problemu w kontekście niewielkiej społeczności z jaka mamy na co dzień kontakt. Każde ustalenia i wykonanie działań w zasadzie wykonywane było na bieżąco. Wszyscy partnerzy planują współpracę na kolejna lata realizacji projektu i w miarę możliwości za każdym razem wnoszą wartość dodaną czy barterową czy finansową. W 2022 roku podpisaliśmy umowy partnerskie z 4 partnerami, w 2023 zaplanowana jest współpraca z kolejnym partnerem. Każdy partner ma pełną informację o skali naszych działań ze względu na to, że dużej mierze partnerzy lub ich przedstawiciele uczestniczą czynnie w naszych wydarzeniach. Naszą ewaluację udostępnimy również na naszej stronie internetowej.

5. Ewaluacja – partnerzy medialni – promocja w mediach społecznościowych dotarła (zasięg) do ok. 70 tys. odbiorców. Do tego wykorzystaliśmy tzw. forwardowanie informacji zamieszczanych pierwotnie na profilu FB „Nasza Wieś Działa”. Dzięki temu, że fundacja posiada kilka tematycznych profili na FB i Instagramie, które są technicznie połączone, mogliśmy wykorzystywać bardzo duże zasięgi na tych profilach. Posty sponsorowane dotyczące najważniejszych wydarzeń dotarły średnio do ok. 5000 osób każdy. Dodatkowym aspektem promocji były znakomite w małych środowiskach reklamy szeptane, gdzie wykorzystywaliśmy kontakty Szkoły Podstawowej, Sołtysa, a także plubienia naszych postów przez partnerów np. Łabiszyński Dom Kultury, który ma wielotysięczną ilość śledzących. Wykorzystano również kampanie plakatowe na dwóch sklepach znajdujących się we wsi oraz słupach reklamowych i tablicach reklamowych. Bardzo dobrym miejscem rozwieszania plakatów okazały się autobusowe wiaty przystankowe. Media tradycyjne wykazały bardzo małe zainteresowanie, prawdopodobnie ze względu na mało spektakularne działania oddolne, oraz brak tzw. gwiazd szoł biznesu. Niestety w lokalnych mediach tradycyjnych ( dotyczy to również mediów ogólnopolskich czy regionalnych) obserwujemy pogoń za blichtrem i sprzedażą, ze szkodą dla takich oddolnych i lokalnych inicjatyw, które realizują bardzo trudną pracę u podstaw. Naszym zdaniem wynika to z bardzo słabego poziomu pojmowania czym jest i jaka ma wartość działanie obywatelskie.

Side image

Plakat Kliknij

Piknik rodzinny 2023
Side image

PARTNERZY

  NOWEGO DĄBIA

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE SZARAK

W RZYWNIE

Stałymi partnerami realizacji wszystkich wydarzeń fundacji w 2023 roku zostały marki:

PointArt, Geopart Sp. zoo, Work Partner Service, Mielcarek Event, Kultowa Kuchnia, Social Garden   

                   (najedź kursorem na nazwę firmy, aby przejść do poszczególnych stron naszych partnerów)

 

Side image

Możesz wspierać finansowo każdy nasz projekt dla dzieci

Wesprzyj projekt według uznania

  • 100PLN
  • 200PLN
  • 200PLN
  • 500PLN
Pomagam!