Projekty

Side image

WOLONTARIAT

Wolontariat odgrywa kluczową rolę we współczesnych systemach demokracji obywatelskiej, będąc istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. W miarę jak społeczeństwa stają się coraz bardziej zaangażowane i świadome, wolontariat stanowi fundamentalny mechanizm umożliwiający obywatelom aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Poniżej przedstawiamy, dlaczego wolontariat jest tak ważny dla naszej organizacji:

Partycypacja Obywatelska: wolontariusze są podstawowym filarem partycypacji obywatelskiej. Ich zaangażowanie w różnorodne projekty społeczne, organizacje pozarządowe czy inicjatywy lokalne przyczyniają się do kształtowania decyzji na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

Wspieranie Społeczności: wolontariusze stanowią siłę napędową dla inicjatyw społecznych. Ich praca jest często ukierunkowana na pomoc potrzebującym, budowanie społeczności, oraz rozwijanie lokalnych działań, co wpływa korzystnie na jakość życia w danym obszarze.

Różnorodność i Wzajemne Zrozumienie: wolontariat sprzyja budowaniu społeczeństwa opartego na zrozumieniu i akceptacji różnorodności. Osoby zaangażowane w wolontariat często współpracują z ludźmi o różnych doświadczeniach, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i integracji.

Edukacja Obywatelska: działalność wolontariacka stanowi doskonałą formę edukacji obywatelskiej. Wolontariusze zdobywają praktyczne doświadczenie w pracy dla dobra wspólnego, uczą się rozwiązywania problemów społecznych i rozwijają umiejętności przydatne w życiu publicznym.

Kontrola Społeczna: wolontariusze, poprzez swoją aktywność, pełnią rolę kontrolerów społecznych. Ich zaangażowanie pozwala na monitorowanie działań instytucji publicznych oraz organizacji, a także przyczynia się do budowania otwartości i przejrzystości w społeczeństwie.

 

ZAPROSZENIE

Zachęcamy  do nawiązania kontaktu z Fundacją Kultury Pozytywka jeżeli jesteście zainteresowani wolontariatem podczas wydarzeń fundacji, jak również w sposób ciągły.

Jeśli jesteś zainteresowana(y) aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie obywatelskim poprzez wolontariat, Fundacja Kultury Pozytywka może być doskonałym miejscem do rozwoju Twoich pasji i umiejętności. Nasza misja skupia się na promocji aktywności artystycznej dla dzieci i rodzin, co stanowi ważny wkład w kształtowanie wartości kulturowych w społeczeństwie.

Nawiązanie kontaktu z Fundacją Kultury Pozytywka może przynieść nie tylko satysfakcję z altruistycznej pomocy, ale także możliwość rozwijania się jako obywatela oraz współtworzenia kulturowego dziedzictwa naszej społeczności. Działając razem z fundacją, możesz przyczynić się do budowy lepszego, bardziej kreatywnego otoczenia oraz pełnić istotną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zachęcam do skontaktowania się z Fundacją Kultury Pozytywka, dowiedzenia się więcej o naszej misji i działalności oraz  w jaki sposób można zaangażować się aktywnie w wolontariat. Twój wkład może być kluczowy dla osiągania celów społecznych i kulturowych fundacji. Możesz w przyszłości stać się bardzo ważnym członkiem społeczności zaangażowanej w działalność fundacji, może pracownikiem, może członkiem organów zarządzających fundacją. Wszystko zależy od Ciebie.

W 2023 roku podczas festiwalu wspierali nas wolontariusze z kilku krajów Unii Europejskiej więc było mocno międzynarodowo 🙂

Background Background

Część wolontariuszek wpiera nasz festiwal i inne działania w zasadzie od urodzenia i rosną razem z naszą fundacją i jej działaniami 🙂 na zdjęciu poniżej w 2020 roku.